Missie

Mensen in aanraking brengen met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus: dat is onze missie. Evangelist Loli in Kosovo werkt elke dag hard om deze mooie boodschap te vertellen aan mensen binnen zijn Gemeente maar ook vooral daarbuiten. Wij geloven dat de Geest van God hier hem bij helpt en hebben daar ook al van mogen getuigen. Doordat wij, in samenwerking met de Hervormde Gemeente van Ochten, ons aan hem en zijn Gemeente verbinden hopen we hier aan bij te dragen. 

 

Visie

Vanuit Hoofd, Hart en Handen hebben wij als doel om een persoonlijke band op te bouwen met de Gemeente in Kosovo. Onze visie is terug te vinden in onze naam:

 

Hoofd

Met onze hoofden zijn we vaak druk bezig om diverse projecten te organiseren met de focus op geloofsopbouw, toerusting en noodhulp. Om dit uit te kunnen voeren is er financiële steun nodig. Ten behoeve van de geloofsopbouw en toerusting stellen we Bijbels beschikbaar en dragen we bijvoorbeeld bij aan studies van een aantal gemeenteleden op de Bijbelschool. Ook ondersteunen we de wekelijkse eredienst door bijv. het betalen van huur voor de accommodatie en financiële zorg voor de muzikale begeleiding. Daarnaast krijgt het jeugdwerk ook aandacht, van kinderbijbels tot zomerkamp. 

 

Hart

Om door te dringen van ons hart van de Gemeente tot het hart van de Gemeente in Kosovo bouwen we een persoonlijke band op door elkaar te bemoedigen. Dit doen we o.a door belangrijke gebeurtenissen met elkaar te delen, voor elkaar te bidden en elkaar te bezoeken. Door maandelijks contact te hebben met Loli onderhouden we de band en delen we verhalen en gebedspunten. 

 

Handen

'Vele handen maken licht werk'. Zo komen onze handen van pas bij het uitvoeren van activiteiten om geld in te zamelen voor de Gemeente in Kosovo. Het is mooi om te zien hoe Gemeenteleden bereid zijn hier aan mee te helpen en bij te dragen. Wij hebben uw gevende handen dan ook hard nodig om het werk wat evangelist Loli in Kosovo doet door te laten gaan.